Profil firmy

Dotace pro firmy a obce

 • monitoring dotačních programů
 • formulace projektu a stanovení vhodného dotačního titulu
 • administrativa při zpracování žádostí o dotace 
 • ekonomicko-organizační služby spojené s realizací projektu
 • Ekonomické a organizační poradenství
 •  

Human resources development

 • kurzy a školení
   - E-Learning elektronické vzdělávání
   - systémy managementu pro firmy i veřejnou správu
 • recruitment / job opportunities
   - geology and mining
 • manpower services
   - qualified mining personnel
   - mineral exploration, geology and mine planning

Partneři

 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce v.v.i. - spolupráce v oblasti ergonomie, spolehlivosti lidského činitele, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygiena pracovního prostředí, kategorizace prací
 • RAVALON s.r.o. - dodávky zařízení a vybavení administrativních i výrobních prostor s kvalitním designem a ergonomickými vlastnostmi
 • GEOMEDIA s.r.o. - ekologické audity, geologie a obnovitelné zdroje energie, prevence závažné havárie

lang_cz
lang_en

lang_cz
lang_en